Skip to main content

Girişim denildiğinde aklımıza gelen ilk terimlerden biri yatırımcıdır. Yatırımcı, melek yatırımcı olabileceği gibi risk sermayesi (Venture Capital – VC) yatırımcılarından biri de olabilir. Peki VC yatırımcı ve melek yatırımcı arasındaki farklar nelerdir? Hangi türde yatırımcıdan yatırım almak gerekir? Dört farklı açıdan karşılaştırarak bu yazıda bu sorulara yanıt aradık.

1) Yatırım Miktarları

Melek yatırımcı, yüksek risk ve yüksek büyüme potansiyeli içeren işletmelerin erken döneminde yatırım yapan yatırımcıları tanımlamaktadır. VC yatırımcı ise risk sermayesi finansmanları aracılığıyla yatırım yapan yatırımcıları ifade eder. Melek yatırımcı ve VC yatırımcıların yapıları itibari ile yatırım yapabileceği miktarlar da farklılık göstermektedir.

Melek yatırımcılar risk sermayesi finansmanları aracılığıyla yatırım yapan yatırımcılarına oranla daha küçük miktarlarda yatırımlar yapabilmektedir. Melek yatırımcılara göre risk sermayesi yatırımcılarının yatırım yapabilecekleri miktar oldukça yüksek rakamlara kadar çıkabilmektedir. Bu yatırım miktarına göre de yatırımcıların girişimlerden bekledikleri geri dönüşler de değişmektedir. Melek yatırımcılar girişimlerden yatırımına karşılık daha fazla büyüme beklerken, risk sermayesi yatırımcılarının girişimden geri dönüş beklentisi daha azdır.

2) Yatırım Sağlanan Kaynaklar

Melek yatırımcı, VC yatırımcı

Yatırım sağlanan kaynaklar, melek ve risk sermayesi yatırımcıları için farklılık göstermektedir. Melek yatırımcılar, bir girişime kendi birikimlerini kullanarak yatırım yaparlar. VC yatırımcıları ise emeklilik yatırımları, birey ve şirketler gibi farklı paydaşların bir araya getirdiği fonları yöneterek yatırımda bulunurlar. Dolayısıyla melek yatırımcılar yatırımı direkt olarak kendi ceplerinden sağlarken, risk sermayesi yatırımcıları ise risk sermayesi finansmanında toplanan sermayenin yatırıma dönüştürülmesi ve bu sürecin yürütülmesi ile yatırım kaynağı sağlarlar.

3) Sürece Profesyonel Bakış Açıları

Yatırım sürecine profesyonel bakış her iki yatırımcı türünde de farklılık göstermektedir. Risk sermayesi yatırımcıları yatırımcılığı bir meslek olarak ele alırlar. Risk sermayesi finansmanlarında çalışırlar ve yatırım sürecini profesyonel bir iş süreci gibi ele alırlar. Melek yatırımcılar ise profesyonel olabilecekleri gibi parasını değerlendirmeyi amaçlayan bakış açısına sahiptirler.

4) Yatırım Sonrasını Yönetme Şekilleri

VC yatırımcıları yatırım yaptıkları her bir girişim için bir kurul oluşturur. Bu kurul, sermayeyi sağlayan kişilere karşı sorumlu olarak girişimi denetlemekte, mentörlük sağlamakta ve yeri geldiğinde müdahale edebilmektedir. Melek yatırımcılar ise girişimcinin ortağı ve mentörü olarak önemli kararların verilmesinde, girişimciye destek olur. Yatırım sonrası sürece risk sermayesi yatırımcıları daha profesyonel yaklaşırken, melek yatırımcılar maddi ve manevi tatmin beklentisi içerisinde bulunabileceğini söyleyebiliriz. Melek yatırımcılar, yatırım yaptıkları girişimin büyümesinde, kurumsallaşmasında ve yönetiminde daha aktif rol oynamak isterler.

Melek Yatırımcılara Ulaşmanın Yolu: Startup Borsa

Henüz yolun başında bir girişimciyseniz, girişim yolculuğunda size mentörlük edebilecek olan melek yatırımcılardan yatırım almayı düşünebilirsiniz. Melek yatırımcılara nasıl ulaşacağınızı ise artık düşünmenize gerek yok! Eğer girişiminiz teknolojiyi de içinde barındıran bir girişim ise Startup Borsa ile melek yatırımcılara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Startup Borsa olarak yatırımcıları ve teknoloji girişimcilerini dijital bir platformda buluşturuyoruz. Startup Borsa’ya üye olduktan sonra girişiminizin profilini oluşturabilir ve melek yatırımcıların inceleyebileceği girişim havuzunda listelenerek yatırımcılar tarafından girişiminizi görünür kılabilirsiniz. Startup Borsa’nın avantajlarından yararlanmak için buradan üyeliğinizi başlatabilirsiniz.

Startup Borsa

Startup Borsa girişimci ve yatırımcıları dijital bir platformda buluşturarak şeffaf ve güvenilir yatırım ilişkilerinin oluşmasını sağlar, bu ilişkileri ortaklık ve çıkışa kadar taşır.