Skip to main content

Ekosistemin fonlarını beraber tanıdığımız haftalık blog serimizde bu hafta Kültepe Yatırım var!

Kültepe Yatırım Anadolu’da girişimcilik ekosistemini güçlendirme ve teknoloji yatırımcılığına katkı sunmak amacıyla farklı sektörlerde faaliyet gösteren 20 lisanslı melek yatırımcı tarafından 2019 Eylül ayında Kayseri’de kurulmuştur. Tohum öncesi ve tohum aşamasında ki girişimlere yatırım yapmak için kurulan bir girişim sermayesi şirketidir. Girişimlere akıllı para desteği sunarak girişimlerin hızlı büyümesi için üretim, üretim tesisi kurma, ticarileşme, Ar-Ge, ve mentorluk gibi konularda destek olmaktadır. 2021 ilk 6 ay içinde farklı sektörlerden toplamda 7 girişime yatırım yapılmıştır. Yönetim kurulu başkanlığını 10’un üzerinde melek yatırımı bulunan İbrahim Ulukaya yürütmektedir. Ekosisteme hâkim bir ekiple çalışmalarına devam eden Kültepe Yatırım’ın yatırım komitesinde; Abdülhakim Coşkun, İbrahim Ulukaya, Osman Güldüoğlu, Tevfik Gemici ve Vedat Çavuşoğlu yer alırken genel sekreterliğini Abdurrahman Çam yürütmektedir.

Fon Bilgileri:

  • Yatırım Odak Coğrafyası: Türkiye
  • Odak Sektörler: Yazılım, biyoteknoloji, yenilenebilir enerji ve tarım başta olmak üzere birçok sektörü değerlendiriyoruz.
  • Fon Büyüklüğü: 2 Milyon TL
  • Yatırım Tutar Aralığı: 100.000 TL – 500.000 TL
  • Tercih Edilen Girişim Aşaması: Tohum öncesi ve tohum aşaması.
  • Ürün Aşaması: MVP,Prototip
  • Gelir Durumu: Olgunlaşmamış ciro, negatif brüt kar, pilot
  • Güncel Yatırım Sayısı: 7 (2021 Temmuz itibariyle)

Kültepe Yatırım’ın, bir girişimde aradığı 5 ana özellik nedir?

Yatırım yaptığımız aşamayı düşündüğümüzde ilk olarak girişime adanmış ve o projeyi başaracak bir ekip olması dikkat ettiğimiz en önemli kriterlerden biridir. Diğer taraftan projenin gerçekleşmesi için teknik yetkinlik, ürünün pazara uyumu ve hızlı entegrasyonu da önemli konulardan biridir. Özellikle kırmızı okyanus pazarlarda girişimin rakiplerini ne kadar takip ettiğini ve hızlı müşteri edinimi becerilerine de dikkat ediyoruz. Ayrıca kötü senaryolarda hızlı pivot edebilme ve esnek hareket etme durumu da dikkat ettiğimiz noktalardan biridir. Özetle burada en büyük kriter ekip olmakla birlikte, teknik yetkinlik, ürünün pazara hızlı girişi, müşteri edinim becerisi ve esneklik gibi durumlar ana özellikler arasında yer almaktadır.

Bir girişimi Kültepe Yatırım’ın potansiyel yatırım hedefi olmaktan çıkartan şey(ler) nedir?

En büyük kriterimiz olan ekiple ilgili herhangi bir durum yatırım kararımızı negatif olarak etkileyebilir. Zira bu aşamada ekip içindeki tutarsızlık, ekibin ifade ettiği söylemlerde tutarsızlık gibi durumlar süreci negatif olarak etkileyebilmektedir. Bununla birlikte pazara giriş stratejisi, rekabet stratejisi ve pazarın kalabalık olmasına karşı yenilik sunmada yetersiz olması da süreci olumsuz etkileyebilmektedir.

‘’En ideal” kurucu ortağı diğerlerinden ayıran nedir?

Startup ekosistemi içinde girişimci olmak bir anlam sisli bir yolda yürüyüş gibi. Buna bağlı olarak da kurucu olmak; dinamikliği, esnekliği, her şeyden bir şeyi bilmeyi ve bir şeyin de her şeyini bilmeyi gerektiriyor. Bu da kurucunun yön verdiği girişimin vizyonunu ve bütüncül bakmayı da sağlayabiliyor. Akabinde tutku, vizyon ve sektörel bilgi ve takip etme gibi durumlar bir kurucuyu en ideal hale getirebiliyor.

Girişimciler bir VC ile anlaşma yapmadan önce neleri hesaba katmalı?

Aslında yatırım için iletişim kurmadan önce ilgili VC hakkında var olan bilgileri toplamak faydalı olacaktır. Ne amaçla kurulmuş, hangi girişimlere yatırım yapılmış, girişimler nasıl desteklenmiş, yatırım yapılan girişimler yatırımdan sonra hangi aşamaya gelmiş gibi durumları araştırmak faydalı olacaktır. Ayrıca girişim, yatırımcı ile stratejik olarak ne kadar uyumlu bunu da hesap etmelidir. Bununla birlikte anlaşma aşamasına gelinen yatırımcı/fon eğer co-invest yaptıysa hangi yatırımcılarla/fonla yapılmış bunun da irdelenmesi potansiyel network ağını genişletmek için katkı sunacaktır.

Değerleme metodunuz ve tercih ettiğiniz sahiplik hisse oranı nedir?

Yatırım yaptığımız aşama itibariyle aslında tüm değerlemeler bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Burada önemli konu girişimin yatırım ihtiyacını çözüp hızlı bir ivme yakalamasıdır. Bunun için yatırım ihtiyacının net bir şekilde belirlenmiş olması ve sonraki yatırım turlarını riske etmeyecek bir hisse oranının belirlenmesi önemlidir. Girişim eğer bir değerleme ile geliyor ya da potansiyel değerlemeyi hesaplamak istiyorsak literatürdeki farklı değerleme modelleri ile bir değerlendirme yapıyoruz. Kültepe Yatırım olarak özellikle girişimin ilk yatırımları için co-invest modelini önemsiyoruz. Bu durum girişimci için hem network hem de sonraki turlar için katkı sunabiliyor. Bu bakımdan tercih ettiğimiz hisse de değişiklik göstermektedir.

Portföy şirketlerinizi nasıl destekliyorsunuz? Finansal yatırım dışında onlara sunduğunuz imkanlar neler?

Kültepe Yatırım 20 lisanslı melek yatırımcı ve Kayserili iş insanları tarafından kurulmuş bir girişim sermayesi şirketidir. Bu bakımdan endüstriden yazılıma, gıdadan tekstile, biyoteknolojiden enerjiye kadar geniş alanda bir network ve sektör tecrübesini de girişimlere sunmaktadır. Tüm bunların girişimciye sağlayacağı katkı düşünüldüğünde üretim, üretim tesisi kurma, ticarileşme, PoC yapma, demo yapma, ilk müşteri olma ve mentorluk gibi oldukça geniş alanda akıllı para desteği sunmuş oluyoruz. Yatırım yaptığımız girişimlerden bu konuda faydalanan ve büyüyen girişimler yer almaktadır.

Hangi portföy şirketleriniz en iyi performansları gösteriyor?

Son 6 ayda 5 girişime yatırım gerçekleştirdik. Bunlar içinde Art Labs oldukça iyi bir performans sergiliyor ve güzel haberleri yakında duyurmuş olacaklar. Bunun yanında Batron yeni ürünleri ve seri üretimle birlikte büyümeye devam ediyor. Vahaa’da benzer şekilde ürünlerini satışa sunma aşamasında. Son yatırımız olan Promoseed ise kitle fonlamada %168’lik bir fonlamaya ulaşarak ilk başarısını elde etmiş oldu. Önümüzdeki süreçte tüm girişimlerimizin büyüyerek devam edeceğine inanıyoruz.

Beklediğiniz gibi sonuçlanmayan yatırımlardan aldığınız en değerli dersler neler?

Kültepe Yatırım 2020 yılında yatırımlarına başlamıştır bu nedenle henüz yeni bir fon olduğumuz için olumsuz olan bir yatırımımız olmamıştır. Tüm girişimlerimizin umarız ki olumlu gittiğini görür ve Anadolu’nun teknoloji yatırımcılığı tarafında başarı hikayelerini görmüş oluruz.

Şu an VC olarak baktığınız en sıcak pazarlar hangileri ve en büyük heyecanı nerede buluyorsunuz?

Dijitalleşmeyi ve hızlı ölçeklenme durumunu düşündüğümüzde yazılıma bağlı tüm pazarlar gelişmeye devam ediyor. Bunu da insurtech, yapay zekâ (AI), artırılmış gerçeklik (AR), fintech gibi alanlar olduğunu ifade edebiliriz. Diğer taraftan iklim değişikliklerine bağlı olarak etkilenen tarım ve yenilenebilir enerji gibi pazarlar da gelecek için önem kazanıyor. Biyoteknolojide ki gelişmelere bağlı olarak buradaki teknolojilerin tarımdan, hayvancılığa ve sağlık alanına yenilikler sunuyor olması da dikkate değerdir. Bir de robotik teknolojiler var ki yıllardır gelişmeye devam eden ve gelecekte bazı mesleklerin ikamesi olacağı düşünülen bu alanda önümüzdeki süreçte daha da sıcak hale gelecektir. Kültepe Yatırım olarak sektör kriterimiz olmadığı için bizi yukarıda bahsi geçen alanlardaki gelişmelerin heyecanlandırdığını söyleyebiliriz.

Sizce önümüzdeki dönemlerde Türkiye Girişim Ekosistemini şekillendirecek eğilimler neler?

Türkiye girişim ekosistemi için yapılan yatırımlarla ilgili verilere baktığımızda bu yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre 3 katlık bir artış olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte her geçen gün yeni fonun kuruluyor olması ve kitle fonlamanın da uygulamaya geçmiş olması ekosistemi şekillendirecek durumlardan bazılarıdır. Bununla birlikte nitelikli girişimlerin artacağı, kurumsal şirketlerdeki nitelikli insanların girişimler kurmaya başlayacağı bir dönemi de görebiliriz.

Anadolu’nun ilk girişim sermayesi Kültepe Yatırım olarak bizlerde bu eğilimi Anadolu’da devam ettirmek istiyoruz. Anadolu’da teknoloji yatırımcılığı üzerinden ülkemize ve ekosisteme katkılar sunmayı hedefliyoruz.

Teknoloji Girişimlerine Erişim: Startup Borsa

Girişimlerin yatırıma giden süreçlerini kolaylaştırıyor ve gelecekte doğabilecek yatırım ilişkilerinin filizlenmesi için çalışıyoruz. Türkiye’nin teknoloji girişimlerinin yer aldığı girişim havuzumuza erişmek için bize katılın.

Startup Borsa

Startup Borsa girişimci ve yatırımcıları dijital bir platformda buluşturarak şeffaf ve güvenilir yatırım ilişkilerinin oluşmasını sağlar, bu ilişkileri ortaklık ve çıkışa kadar taşır.