Skip to main content

Yatırım Odak Coğrafyası: Coğrafya agnostik

Odak Sektörler: Fintech, B2B SaaS, Enterprise Software

Fon Büyüklüğü: 15M USD

Yatırım Tutar Aralığı: 200K USD – 750K USD

Tercih Edilen Girişim Aşaması: Çekirdek, Ön Seri A, Seri A

Ürün Aşaması: Prototip, MVP, hazır ürün

Gelir Durumu: Pilot veya ciro

Bir girişimde aradığınız 5 ana özellik nedir?

Öncelikle bulunduğu sektörün farkında olup iyi bilen, çok tutkulu ve “bütün” bir takım arıyoruz. Temelde birbirini satış, pazarlama ve ürün geliştirme anlamında tamamlayabilen kuruculardan oluşan bir takım diyebiliriz. Müşterileriyle / kullanıcılarıyla sürekli konuşan, memnuniyetlerini öncelik listesinde en üste koyan ve varsa rakipler tarafından geliştirilen ürünün / servisin “10 kat daha iyisini” yapmak için çabalayan ekipleri seviyoruz.

Yeterince büyük veya hızla büyümekte olan bir pazarın hedeflenmesi de kritik olabiliyor, bu duruma özen gösteriyoruz.

En az bu kriterler kadar önemli olan diğer bir unsur da, ana yatırımcımız olan QNB Finansbank ve grup şirketleri ile girişim arasında kurulabilcek strajetik bir bağlam görebiliyor olmamız. Bu bağlam, girişimlere sunduğumuz destekleri arttırıyor haliyle.

Bir girişimi potansiyel yatırım hedefiniz olmaktan çıkartan şey(ler) nedir?

Özellikle yukarda bahsettiğimiz özellikleri göz önüne alırsak girişimler ile aramızda stratejik bağlam görmemek, ekip açısından yeterince ikna olmamak, pazarı yeterince büyük bulmamak bizi yatırım yapmaktan itebiliyor. Rakiplerden “10 kat daha iyi” bir ürün potansiyeli göremediğimiz durumlara yine çekimser yaklaşıyoruz. Yatırım hedefimiz olmaktan çıkartabilecek bir diğer sebep ise problemli hisse sahiplik oranları diyebilirim.

‘’En ideal” kurucu ortağı diğerlerinden ayıran nedir?

İçinde bulunulan sektöre göre teknik detaylar değişse de temelde tutku, azim, sektör bilgisi, müşteri takıntısı, vizyon, hızlı öğrenebilme ve aksiyon alma gibi özellikler bir kurucuyu bizim için ‘’en ideal’’ kurucu yapıyor.

Girişimciler bir VC ile anlaşma yapmadan önce neleri hesaba katmalı?

VC yatırımı almanın getirdiği sorumluluğu, bir sonraki tura dair yatırımcının beklentileri olacağını ve bu yolculuğun dinamiklerini iyi anlamalı. Potansiyel yatırımcıyı değerlendirirken de öncelikle, varsa portföydeki girişimlerden hem iyi hem de “kötü” gidenlerden birkaçı ile muhakkak görüşmeli ve yatırımcı hakkında görüş almalı. Hatta bunu yaparken çekinmeden yatırımcıdan tanıştırma bile isteyebilmeli. Ayrıca fonun devam yatırımlarına nasıl baktığını mutlaka hesaba katmalı. Buna bağlı olarak fonun durumunu (yapılan toplam yatırım miktarı vs.), girişimin işine ne kadar “karışmayı” tercih ettiğini iyice sorgulamalı. Daha önce hangi fonlarla birlikte yatırım yapıldığını yani potansiyel yatırımcı ağını da iyice irdelemeli ki para dışında alabileceği katma değeri daha iyi öngörebilsin.

Değerleme metodunuz ve tercih ettiğiniz sahiplik hisse oranı nedir?

Erken aşama yatırımlar yaptığımız için finansal verilere dayanan bir değerleme metodundan söz etmek mümkün değil maalesef. Bizim için önemli olan, aranan yatırım miktarının hedeflenen noktaya gelebilmesi ve bir sonraki yatırımı alabilmek için yeterli olması. Bu durumları göz önüne alarak karşılığında tercih ettiğimiz hisse oranını almak üzerine ilişkilerimizi kuruyoruz. Elbette çok yüksek değerlemeler, tercih ettiğimiz hisse oranı açısından ve bir sonraki turda potansiyel yatırımcının ilgisini çekmekte problem yaratabilse de, çok iyi giden bir ekip ve girişimde “yüksek” değerlemelerin rahatlıkla sorun olmaktan çıkabileceğini de biliyoruz. Bizim genelde tercih ettiğimiz hisse oranı %10 civarında.

Portföy şirketlerinizi nasıl destekliyorsunuz? Finansal yatırım dışında sunduğunuz imkanlar neler?

Öncelikle QNB Finansbank ve grup şirketleri vasıtasıyla büyümelerine hız katabilmek için bütün gücümüzle destek oluyoruz; bu bazen bizzat müşteri olmak, bazen müşteri havuzumuza açılmalarını sağlamak, bazen de sektör bilgisi ile mentorluk sağlamak olabiliyor. Ayrıca ilk yatırımımız olan Kassa örneğinde olduğu gibi bankacılık altyapısı için entegre olmak gibi teknik açıdan da önemli destekler sunabiliyoruz.

Hangi portföy şirketleriniz en iyi performansları gösteriyor?

QNBEYOND Ventures olarak şu ana kadar 4 yatırım gerçekleştirdik. Kassa ve KolayBi’ bir sonraki yatırım turuna çıkmak üzereler ve değerlemelerini önemli ölçüde katladıklarını gösterecekler. Her iki girişim de farklı açılardan çok ciddi büyümeler kaydetti. ikas ve Pisano da benzer büyümeleri gösteriyor diyebiliriz. Önümüzdeki çeyreklerde özellikle globalden elde ettikleri ciroyu hızla geliştirdiklerine şahit olacağız. Dolayısıyla şu an hepsinin performansından oldukça memnunuz.

Beklediğiniz gibi sonuçlanmayan yatırımlardan aldığınız en değerli dersler neler?

Henüz çok yeni bir fon olduğumuzdan ötürü şu ana kadar olumsuz bir sonuca varan yatırımımız hiç olmadı. Umuyoruz ki, uzun yıllar aynı cümleyi kullanıp “çok olumlu” sonuçlara ulaşan nice yatırımlardan ve başarılı girişim hikayelerinden bahsedebiliriz 

Şu an VC olarak baktığınız en sıcak pazarlar hangileri ve en büyük heyecanı nerede buluyorsunuz?

Bizim için temel bakış açısı; “bankacılığın geleceği”nde olmak istediğimiz konuma ulaşmamızı kolaylaştırabilecek girişimlerle ortaklık yapabilmek. Fintech, B2B SaaS, Enterprise Software gibi dikeyler ana odağımızda. Heyecanımızı artıran girişimler de aslında stratejik bir yatırımcı olarak hedeflerimize göre değişiklik gösterebiliyor. Yine de örnek vermek gerekirse açık bankacılık, “Banking as a service”, “embedded finance” alanlarını yakından takip ediyoruz.

Sizce önümüzdeki dönemlerde Türkiye Girişim Ekosistemini şekillendirecek eğilimler neler?

Daha fazla global pazarları hedefleyen girişimler göreceğiz. Yabancı yatırımcıların ekosistemimize olan ilgisi artacağını, yeni hukuki düzenlemelerin yatırım yapmayı kolaylaştıracağını ve daha fazla kurumsal girişim sermayesinin kurulacağını göreceğimizi umuyoruz. Ayrıca büyük kurumların satın alma iştahının artacağını söylemeden geçmek olmaz. Bunların sonucunda erken aşama girişimlerde değerlemelerin artacağını öngörüyoruz. Nitelikli yazılımcı sayısı ülkemizde her geçen gün artıyor ki bu artış zaten devam edecek ama yurtdışındaki fırsatların artmasıyla da beraber bu yeteneklere ulaşmada rekabet en üst seviyede devam edecek diye düşünüyoruz.

Startup Borsa’da listelenen girişimler, tek bir kanaldan Türk Girişim Ekosisteminin önde gelen bireysel ve kurumsal yatırımcılarına kolaylıkla erişirler. Bize katılın.

Startup Borsa

Startup Borsa girişimci ve yatırımcıları dijital bir platformda buluşturarak şeffaf ve güvenilir yatırım ilişkilerinin oluşmasını sağlar, bu ilişkileri ortaklık ve çıkışa kadar taşır.