Skip to main content

Girişimlerin dijital sahnesinde bugün; oyun almadan önce fiyatları kıyaslayan e-Gönüllü var!

Girişimin Genel Bilgileri

Girişimin Adı: e-Gönüllü
Kurucu Ortaklar: Büşra Şahin
Girişimin Aşaması: Kullanan Müşteriler
İş Modeli: Yazılım
Sektör Bilgisi: SaaS
Konum: İstanbul

e-Gönüllü Ekibi

e-Gönüllü’nün hikayesi nedir?

e-Gönüllü kuruluş hikayesi, üniversite yıllarına dayanmaktadır. Üniversite yıllarında gerçekleştirdiğim sivil toplum gönüllülük faaliyetleri sırasında düşündüğüm “Coğrafya kader midir?” sorusu üzerine sivil toplum faaliyetlerini dijital ortamda birleştirip sınırları ortadan kaldıran dijital gönüllülük sistemi e-Gönüllü’yü COVID-19 döneminde hayata geçirerek coğrafyayı kader olmaktan çıkarma yönünde adımlarımı e-Gönüllü’yü kurarak gerçekleştirdim.

Rekabet söz konusu olduğunda e-Gönüllü‘yü nasıl farklılaştırıyorsunuz? 

e-Gönüllü’yü sivil toplumun dijitalleşmesi noktasında bir araç olarak görüyoruz. Rakiplerimizden de teknoloji desteklerimiz ve hizmetlerimiz ile ayrışmaktayız. Hali hazırda var olan dijital gönüllülük yazılım sistemimize ek olarak teknoloji destekleri ve eğitimleri ile birlikte sivil toplumu uçtan uca dijitalleştirmekteyiz.

Hangi pazar ve coğrafyalarda yer alıyorsunuz ve açılmayı öngördüğünüz pazarlar nereler?

e-Gönüllü en temelinde Türkiye’deki coğrafi engelleri aşma amacıyla kurulan bir sosyal girişim olduğu için, faaliyetlerden birincil olarak Türkiye sivil toplum ekosisteminin yararlanmasını istemekteyiz. e-Gönüllü SaaS modeli üzerine kurulan bir girişim olduğu için Türkiye sonrasında İngiltere gibi ülkere açılmanın Türkiye’de kazandığımız tecrübe ile çok daha kolay olacağını düşünmekteyiz.

e-Gönüllü’yü kullanan kullanıcı/müşterilerin kazanımını nasıl yapıyorsunuz?

Şu ana kadar tüm STK işbirliklerini organik bir şekilde iletişim kurarak gerçekleştirdik. STK sayımızı arttırırken şeffaf ve hesap verebilir STK’ları bünyemizde bulundurmaya özen gösterdik. Bu noktada Açık Açık Derneği ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği doğrultusunda Açık Açık bünyesinde bulunan STK’ları e-Gönüllü olma yolcuğunda önceliklendirmekteyiz. 

Gelir kanallarınızı nasıl geliştiriyorsunuz?

Gelir modelimizi kurumsal işbirlikleri üzerinden kazanmaktayız. e-Gönüllü yazılımını kurumsal şirketlere sunarak kurum çalışanlarının sistem üzerinden e-Gönüllü olup STK’lara destek sağlamalarına olanak sağlamış oluyoruz. Böylelikle kurumların KSS faaliyetlerine katkı sağlarken, çalışanların motivasyonunun artmasına ve gönüllü persona yaş aralığının da genişlemesine katkı sağlamış olmaktayız.

Ekibinizi şu an kaç kurucu ortak ve çalışandan oluşuyor? Bugün ve gelecekte hangi alanlarda, hangi yetenekleri, hangi yöntemle ekibe katmayı düşünüyorsunuz?  

Ekibimiz şu anda 8 ekip arkadaşı ve 1 kurucudan oluşmakta. Ekibe gelecek arkadaşların bugüne dek en az 1 kez gönüllülük deneyimi yapmış olmasını beklemekteyiz.

Daha önce yatırım aldınız mı?

Daha önce bir yatırım almadık, Startup Borsa desteği ve networkü ile doğru zamanda doğru yatırımcı partnerimizi bulacağımıza inanıyoruz. 🙂 

Bulunduğunuz sektörün gelişimini ve büyümesini nasıl öngörüyorsunuz?

Türkiye’de sivil toplum bilinirliği ve faaliyetleri son yıllarda oldukça artış göstermekte. Sabancı, Robert gibi birçok okul derslerine gönüllülük derslerini de eklemeye başladı. Bu noktada Türkiye’de sivil toplumun gelişmeye açık olduğunu ve bizlerin desteği ile büyüyeceğini öngörmekteyiz.

Girişimciliğe başladığınız ilk gündeki kendinize bir tavsiye verecek olsanız bu ne olurdu? 

Haydi, yapalım bu işi!

Girişimlere Erişim: Startup Borsa

Türkiye’nin önde gelen teknoloji girişimleri Startup Borsa’da girişim profili oluşturarak bilinirliğini arttırır. Girişimler, yatırımcılara erişebildiği gibi, yatırımcılar da diledikleri girişimlerden rapor talep edebilirler.

Startup Borsa

Startup Borsa girişimci ve yatırımcıları dijital bir platformda buluşturarak şeffaf ve güvenilir yatırım ilişkilerinin oluşmasını sağlar, bu ilişkileri ortaklık ve çıkışa kadar taşır.