Skip to main content

Yatırım alma yolunda yaptığınız araştırmalarda karşınıza çıkabilecek birçok girişimcilik terimi vardır. Özellikle ekosisteme yeni dahil olmuş bir startupsanız, buradaki dile aşina olmanız oldukça önemlidir. Bu yazımızda yatırım alma yolunda girişimlerin mutlaka bilmesi gereken 8 terimden bahsedeceğiz.

1) Melek Yatırımcı 

startup, yatırım, terim, melek yatırımcı

Erken aşamada girişimizden alacağı hisse karşılığında yatırım yapan kişidir. Melek yatırımcılar sektörün içinden olabileceği gibi büyük şirket ve holdinglerin üst düzey yöneticilerinden de olabilir. Melek yatırımcılar startuplara nakit akışının yanı sıra network ağı ve tecrübeleri sayesinde mentorlük desteği de sağlayabilirler. Daha büyük iş fırsatlarına yatırım yapmayı amaçlayan melek yatırımcı grupları olduğu gibi daha küçük çapta girişimlere sermaye sağlayan tekil melek yatırımcılar da vardır.

2) Ağızdan Ağıza Pazarlama (Words of Mouth)

Words of mouth yani ağızdan ağıza pazarlama; bir ürün, hizmet ya da olayın anlatılması sonucu yayılarak geniş kitlelere ulaşmasıdır. Özellikle sizi yatırımcınıza götürecek olan yolda önemli bir yapı taşı olan bu strateji, ilk izlenimde size güven duyulmasını sağlar. Bu noktada kullanıcınıza iyi bir deneyim yaşatmak çok önemlidir. Bu sayede girişiminizden iyi bahsedilmesini sağlayabilir ve kelebek etkisiyle kullanıcı havuzunuzu büyütebilirsiniz. Ekosistemde iyi anılmanız yatırımcıların da dikkatini çekeceği için beklediğiniz finansal desteğe erkenden ulaşabilirsiniz. Bu nedenle bu terimi iyi benimsemeli ve girişiminiz için etkili bir şekilde kullanmalısınız. 

3) MVP (Minimum Viable Product)

Türkçesi ‘Minimum Geçerli Ürün’ anlamına gelen MVP, müşterilerinizin ürüne olan ilgisini test etmek için kullanılabilecek gerekli tüm özelliklere sahiptir. Kısaca, ürününüzün temel bir sürümüdür. Ürünün odaklandığı sektörde hedef kitlesine değer sunabilen en ufak yapıdır. Erken aşamada müşterilerinizin ilgisine yönelik revizelere gitmek için ideal bir adımdır. Bu sayede alacağınız geri beslemelere göre girişiminizin özelliklerini belirleyebilir, talep edilen bir ürün ortaya çıkardığınızda yatırımcıların ilgisini çekebilirsiniz.

4) Çıkış Stratejisi

startup, yatırım, exit

Çıkış stratejisi, diğer adıyla exit stratejisi, girişiminizi belli bir aşamaya getirdikten sonra ne yapmak istediğinizin planlanmasına verilen bir isimdir. Bu strateji, İşinizi süreç boyunca nasıl yönlendireceğinizi anlamak bakımından önemlidir. Bu nedenle henüz işin başındayken bir iş planı mutlaka hazırlamalısınız. Girişiminizi tamamen satarak, ortağınıza devrederek, başka bir firma ile birleşerek, halka arz ederek veya tasfiye ederek çıkış yapabilirsiniz. Yatırımcınızla gelecek planlarınız hakkında konuşurken bu konuyu da ortak bir karar bağlamalısınız. Bu durum, yatırımcınızla iletişim açısından oldukça önemlidir.

5) Pivot Etmek

startup

Pivot etmek, girişiminiz beklediğiniz başarıyı getirmediğinde onu tamamen bırakmak değil, geri bildirimler ve tecrübeler ışığında doğru değişiklikleri yapmaya denir. Başlangıçta kurduğunuz düzendeki iş planınız beklediğiniz gibi çalışmıyorsa değişikliğe gidebilirsiniz. Bu değişikliği ister hedef kitleyi değiştirerek ister gelir kalemleriyle oynayarak yapabilirsiniz. Bir startup süreç boyunca birden fazla pivot edilebilir. Bu da girişimciyi dinamik ve değişikliğe açık biri olmasının önemini vurgular. Ürününüzü doğru hamlelerle pivot ettiğinizde yatırımcıya daha çok yaklaşabilirsiniz. 

6) Değerleme

Değerleme startupınızın anlık değerini ifade eden terimdir. Yatırım öncesi değerleme ve yatırım sonrası değerleme olmak üzere iki adet değerleme ölçeği vardır. Yatırım öncesi değerleme, bir şirketin dışarıdan bir finansman desteği almadan önceki toplam değerini ifade eder. Yatırım sonrası değerleme ise dışarıdan alınan finansman desteğinden sonra şirketin elde ettiği yeni değerlemeye denir. Yatırımcılar için çok önemli olan bu iki terime aşina olarak girişiminizin değerlemelerini bilmek size yatırım turunda ön plana çıkarabilir. 

7) SHA Sözleşmesi

startup, SHA sözleşmesi

SHA (Shareholders Agreement), Türkçesiyle ‘Hissedarlar Sözleşmesi’ olarak adlandırılır. Bir şirketin ortakları veya ileride pay sahibi olacak kişiler tarafından imzalanan, hem bireysel ilişkileri hem de şirketle olan ilişkileri kapsayan bir sözleşmedir. Bu sözleşmede özellikle gelecekte şirkette uygulanması amaçlanan hedefler düzenlenir. Sözleşme ortaklar arasındaki gizliliği koruması bakımından oldukça önemlidir. Taraflar arasında ihlal edilirse borçlar hukuku kapsamında yaptırımlar uygulanır. Bu sözleşmenin kullanımı şirket ortaklarının ihtiyaçlarına göre uyumlu bir yapının elde edilmesini sağlar. Bu sayede pay sahiplerinin haklarını gözetir ve yükümlü oldukları sorumlulukları belirler. 

8) Finansal Due Diligence 

Finansal due diligence kısaca bir durum tespitidir. Bir şirketin başka bir şirketi satın alma ya da yatırımcının yatırım yapma sürecinde; şirketin, girişimcinin, iş fikrinin ve pazarın araştırılmasına denir. Finansal due diligence çalışması alıcı taraf için satın alınacak şirket hakkında, satıcı taraf için ise satılacak şirket hakkında yapılan bir anlaşmadır. 

Alıcı taraf için amaç; bir satın alma işleminde şirketin finansal, operasyonel ve ticari  açıdan incelenip raporlanarak alıcı şirkete sunulmasıdır. Satıcı taraf için amaç; özellikle birden fazla potansiyel alıcının ilgisini çeken şirketlerde, satış sürecinde alıcıların sorun olarak değerlendirilebileceği konuları önceden tespit etmektir. Ayrıca, bu sorunlara zamanında çözüm bularak şirketi satış sürecine hazırlamaktır.

Girişimciler ile Yatırımcıların Buluşma Noktası: Startup Borsa

Siz de girişiminiz için uygun yatırımcı profili ile eşleşmek istiyorsanız, Startup Borsa’daki yatırımcı profillerini inceleyebilir, yatırımcılara erişebilir ve bu sayede girişiminizi ileriye taşıyabilirsiniz. Startup Borsa’ya finansal raporlarınızı ve KPI’larınızı yükleyebilir, yatırımcının bu dokümanları inceleyerek girişiminiz hakkında ön bilgi edinmesini sağlayabilirsiniz. Startup Borsa’nın tüm avantajlarından yararlanmak için buradan kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Startup Borsa

Startup Borsa girişimci ve yatırımcıları dijital bir platformda buluşturarak şeffaf ve güvenilir yatırım ilişkilerinin oluşmasını sağlar, bu ilişkileri ortaklık ve çıkışa kadar taşır.