Skip to main content

Yeni kurulan girişimlerde finansman bulma mücadelesi hem iş fikrinin hayata geçirilmesini hem de şirketin büyüme sürecini aksatabilen büyük bir engeldir. Bu noktada melek yatırımcılar, sermaye yardımıyla birlikte devreye girerek girişimcilerin mali yükünü hafifletir. Böylelikle yatırımcı girişim üzerinden kazanç sağlarken, girişimci de şirketini kurma yolunda önemli bir sorunu aşmış olur. Peki, melek yatırımcılar girişime nasıl ortak olur? 

Melek Yatırımcılar Hangi Sektörlere Yatırım Yapar?

melek yatırımcı

Bir girişimde iş fikri kadar işin geleceği ve sektörü de oldukça önemlidir. Önü açık sektörlerde faaliyet göstermeye başlayacak şirketlerin hibe destekçisi melek yatırımcılar, gelecek gördükleri girişimler için daha çok çaba harcar. Forbes’in analiz sonuçlarına göre melek yatırımcıların en çok yatırım yaptıkları sektörler arasında sırasıyla şunlar yer alır:

  • Teknoloji sektörü (%37,4)
  • Sağlık sektörü (%23,5)
  • Telekomünikasyon (%10,4)
  • Elektronik (%4,3)
  • Enerji (%4,3)
  • Tüketici hizmetleri/ürünleri (%3,5)
  • Diğer sektörler (%16,5)

Melek Yatırımcıların Girişimlerde Payları Var mı?

Girişimcilerin kurmak istedikleri şirketler için fon bulmaları, bu fon ile ürün ya da hizmetlerini müşterilerine ulaştırmaları gerekir. Aldıkları fon ile işletmelerinden hisse satan girişimcilerin bazıları, girişimin en başından sermaye desteği alabilmek için hisselerini hızlı bir şekilde elden çıkartıyor. Fakat bu yaklaşım sanıldığı kadar doğru değil. Birçok yatırımcı, işletme kurucusunun hissedeki payı %10’un altındaysa o girişime yatırımda bulunmayı reddediyor. Bunun sebebinin altında ise girişimcinin işine ve motivasyonuna olan olumsuz etkisi yatıyor. 

Yeni girişimcilerin ekosistemlerinde büyük katkıları bulunan yatırımcılar, sağladıkları sermaye ile orantılı olarak hisse sahibi oluyor. Bu rakam işletme büyüklüğüne, sermaye tutarına ve yatırımcının talep ettiği orana göre değişiklik gösteriyor. Patriot’un verilerinden hareketle, bu yatırımcıların talep ettikleri getirinin yaklaşık %20-25 oranlarında seyrettiği biliniyor. 

Melek Yatırımcılar Girişimlerden Ne Zaman Kâr Eder?

melek yatırımcı

Melek yatırımcılar, gelecek vadeden girişimcilere destek olmak için en uygun adaylardır. Genellikle kendi sektörleriyle benzer iş fikirlerine hibe yardımı yapan yatırımcıların, girişimin ilk başlarında herhangi bir getiri beklentisi olmaz. Forbes’in makalesinde, girişime yatırım yapıldıktan sonraki 5 yıl içerisinde sermayenin 10 katını kazanmayı hedefleyen yatırım çalışmaları bulunur. 

İş fırsatını hayata geçirmek isteyen girişimciler, sundukları iş fikirleriyle birlikte gelecek planlarındaki kâr ve gelirlerini de yatırımcıya aktarmalıdır. Böylelikle, istisnai durumlar dışında hem yatırımcının hem de girişimcinin sürpriz senaryolarla karşılaşmaması ve şirketin planan kar hedefine ulaşması sağlanır. İşe yatırım yapılmadan önce gelir ve gider bilançoları, iş fikrinin sektördeki yeri, girişimcinin işine olan bağlılığı gibi analizler sayesinde girişimcilerin melek yatırımcılar ile birlikte kurdukları şirketlerde başarıyı yakalama oranları oldukça fazladır. Bu durumda yatırımcının ortak olduğu girişim üzerinden kâr elde etmesi kaçınılmazdır.

Startup Borsa ile İş Fikrinize Uygun Yatırımcılara Ulaşın

Kurumsal veya bireysel yatırımcı arayan girişimcilerle, finansman desteği sağlayabilecek yatırımcıları ortak bir platformda toplayan Startup Borsa, her sektörden işletmeler için melek yatırımcı bulmayı kolaylaştırır. İşletmeye hem maddi hem de manevi destek sağlayan melek yatırımcılar, girişimin ilk kurulduğu günden itibaren girişimcilerin yanındadır. Startup Borsa’yı ziyaret ederek siz de girişiminiz için fon yardımı alabileceğiniz ve tecrübelerinden faydalanabileceğiniz yatırımcılara rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Startup Borsa

Startup Borsa girişimci ve yatırımcıları dijital bir platformda buluşturarak şeffaf ve güvenilir yatırım ilişkilerinin oluşmasını sağlar, bu ilişkileri ortaklık ve çıkışa kadar taşır.