Skip to main content

Yenilikçi fikirlerin girişimlere dönüşmesinde melek yatırımcılar büyük rol oynamaktadır. Son dönemlerde girişimciler için en gözde finansman kapısını oluşturan melek yatırımcılar, çeşitli yönlerden girişimcilere manevi destek de sunmaktadır. Peki, girişimlerin büyümesine katkı sağlayan melek yatırımcı kimdir? Şirketlere katkısı nedir? 

Melek Yatırımcı Kimdir?

melek yatırımcı

Melek yatırımcı, yeni kurulmakta olan işletmelerin finansal eksikliği için hibe desteği sunan iş insanları ve girişimcilerdir. Banka kredileri ve diğer finansal borçlarla yoğun bir mali yük altına girmek istemeyen girişimciler, bu yatırımcılara başvurarak hem maddi hem de manevi destek almaktadır. 

Forbes’e göre; bir startupa dahil olduktan sonra yeni fikirlerin kulukça görevinde, inovasyon kültürünü teşvik edici rolde ve şirketin gelir tablosunda yatırımla orantılı bir yüzdeyle hissedar olmaktadır. Aldıkları hisse senediyle birlikte işletmeye ortak sayılan bu yatırımcılar aynı zamanda mentorluk, sektörel tecrübelerin aktarımı ve network desteği gibi yardımlarda bulunarak girişimlerin büyümesine katkıda bulunur. Kendi içlerinde faaliyet türlerine göre iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar: 

1) Yüksek Gelire Sahip Melek Yatırımcılar

Girişimlerin hibe desteklerinde büyük sermaye yardımları yapan ve finans desteklerini girişim büyüyene dek sürdüren yatırımcılardır. Yüksek gelire sahip olan yatırımcılar, birden çok girişimi henüz kurulmadan destekler ve uzun vadeli olarak hisselerden kazanç sağlar.

2) Tecrübeli Melek Yatırımcılar

Bu yatırımcıların büyük bir çoğunluğu daha önce kendi iş fikirleriyle sektöre açılmış ve girişimlerini inşa etmişlerdir. Tecrübeli olanlar, yeni girişimcilere hem maddi destek sağlar hem de kendi şirketlerini kurarken edindikleri tecrübe ve çıkarımlardan hareketle mentorluk yaparlar. 

Melek Yatırımcının Şirketlere Katkısı

melek yatırımcı

Melek yatırımcılar yeni kurulan şirketlere sermaye ve manevi destek sunabilir. Entepreneur’un makalesinden hareketle, bu yatırımcıların bir nevi girişimcilerin akıl hocaları olduğu söylenebilir. Piyasaya yeni girmiş ya da girecek olan şirketlere ve şirket sahiplerine sunduğu katkılar arasında şunlar yer alır:

  • Girişimciye yol göstermek,
  • Sektör deneyimlerini aktarmak,
  • Girişimin büyümesi için girişimciye gerekli network ağları sağlamak,
  • Girişimin gidişatını takip ederek çeşitli yönlendirmelerde bulunmak,
  • Girişimcinin yatırımlarını ve müşterilerini takip etmek.

Melek Yatırımcılar ile Çalışan Girişimciler

melek yatırımcı, girişim

BDC’nin verilerine göre; bu yatırımcılar sadece iyi iş fikirleri olan girişimlere değil, gelişmeye ve büyümeye istekli girişimlere de yatırım yaparlar. Buna karşılık, şirketler finansman kazançlarının yanı sıra yatırımcının müşteri temaslarından, iş ilişkilerinden ve iş tecrübesinden de kazanç sağlarlar. 

Bu yatırımcıların sahip olduğu şirketler ve bu şirketlerin yurtdışı bağlantıları da yeni girişimler için en büyük fırsatlardan biridir. Yurtdışına açılmak ve hedef kitlesini büyütmek isteyen her girişimcinin yurtdışı bağlantısı bulunan yatırımcıları seçmesi gerekir. Bu sebeple girişimcilerin kendi iş modeline, bulunduğu piyasaya ve çalışma koşullarına uygun bir yatırımcı bulması işin büyümesi için oldukça önemlidir. 

Startup Borsa ile Girişiminizi Büyütün 

Sektöre açılan ve hayallerine ulaşmak isteyen girişimlerin hem maddi hem de manevi destek sunacak bir melek yatırımcıya ihtiyacı vardır. Siz de bir girişimci olarak kendinize en uygun yatırımcıyla eşleşmek istiyorsanız, Startup Borsa sayesinde kolayca yatırımcılara ulaşabilirsiniz. Startup Borsa’da finansal raporlarınızı ve KPI’larınızı yatırımcılara sunabilir ve kendiniz hakkında ön bilgi vererek yatırımcıları etkileyebilirsiniz. Startup Borsa’nın tüm avantajlarından yararlanmak için buradan kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Startup Borsa

Startup Borsa girişimci ve yatırımcıları dijital bir platformda buluşturarak şeffaf ve güvenilir yatırım ilişkilerinin oluşmasını sağlar, bu ilişkileri ortaklık ve çıkışa kadar taşır.