Skip to main content

Girişimlerin dijital sahnesinde bugün; işletmelerin atıklarını yöneterek çevresel değer yaratan Wastespresso var!

Girişimin Genel Bilgileri

Girişimin Adı: Wastespresso
Kurucu Ortaklar: Cavid Bayramlı, Vedat Levi, Ergi Şener, Kerem Acar
Girişimin Aşaması: Büyüme
İş Modeli: B2B
Sektör Bilgisi: Plastik
Konum: İstanbul

Wastespresso – Atık Yönetimi

Wastespresso‘nun hikayesi nedir?

Wastespresso olarak kurucu ortaklarımızdan Cavid ve Kerem’in baristalık deneyimleri sonucunda müşterilerden aldıkları geri dönütler doğrultusunda çalıştıkları kafede sürdürülebilir çözümlerin tercih edilmesi gerektiğini ve kahve atıklarının da çöpe gittiğini fark ettiler. Ve bu iki problemi birbirinin çözümü haline getirdiler.

Şimdiye kadar ise biz;

  • İki büyük yarışmada (WinGlobal & TÜSİAD BGİV) çok önemli network , deneyimler ve dereceler kazandık.
  • Müşteri ve yatırımcı görüşmeleri yaptığımız Silikon Vadisi’ne gittik.
  • Erciyas Holding’den tohum öncesi seviyesinde yatırım aldık. 
  • Pilot bir Ar-Ge ve üretim merkezi kurduk ve MVP’mizi (pipet) oluşturduk.
  • Birçok iş ortağı ile iş birlikleri başlattık.

Rekabet söz konusu olduğunda Wastespresso‘yu nasıl farklılaştırıyorsunuz? 

Ürün segmentimizin genişliği ve müşterilerimize sunduğumuz son ürün nedeniyle alanımızda tam olarak rakibimizin bulunmamasına rağmen, Türkiye’de çevre dostu plastik ham maddeleri özelinde çalıştıkları için iki dolaylı rakibimiz bulunmaktadır. Globalde ise kahveyi hammadde olarak kullandıkları için 5 dolaylı rakibimiz bulunmaktadır: The Coffee Recycling Co, Reground, Kaffee Bueno, Bio Bean, Kaffee Form.


Rekabet avantajlarımız, plastik kirliliğini kahve israfıyla çözmek (döngüsel ekonomi) ve müşterilerimiz için veri odaklı atık yönetimi çözümleri oluşturmaktır. Buna ek olarak ise geliştirdiğimiz 3 farklı ürün grubuyla da (espresso granular, dried grounds, straw-inno) büyük bir inovasyon yaratarak, rekabet avantajı sağlamaktayız. Ayrıca ürünlerimizin biyolojik olarak parçalanabilir olmasının yanı sıra esnek ve dayanıklı olması, Wastespresso ürünlerini diğer sürdürülebilir çözümlerden ayıran ana faktörlerdendir.

Başarılı bir şekilde ürünü pazara indirmenin yolları nelerdir?

Bizler Wastespresso olarak bir ürünün başarılı bir şekilde pazara indirilebilmesinin  market konumlandırılmasına dayandığını düşünüyoruz bu yüzden Wastespresso olarak nihai ürünlerimizi pazara ve edindiğimiz müşterilerimizin isteklerine uygun hale getirebilmek için product market fit çalışmalarını gerçekleştirme aşamasındayız. Bu sebep ile birçok plastik ve ambalaj üreticilerine numuneler göndererek, AR&GE süreçlerine odaklanmaktayız. Ürünlerimizi nihai haline yani son tüketiciye daha uygun bir seviyeye getirebilmek adına anlaştığımız plastik üreticileri ile ürünlerimizin reçetelerinin denemelerini gerçekleştirerek bu denemelerden ortaya çıkan ürünleri laboratuvarlarda çeşitli testlere tabii tutuyoruz. Bu çalışmalar ile tüketicilerimiz için en uygun fiyatlı ve sürdürülebilir çözümleri bulmayı hedefliyoruz.

Hangi pazar ve coğrafyalarda yer alıyorsunuz ve açılmayı öngördüğünüz pazarlar nereler?

Şu anda yer aldığımız Türkiye pazarını domine ettikten sonra İngiltere’ye ve Almanya’ya açılmayı hedefliyoruz. Bu hedef pazarları belirlerken dört ana kriter bulunmaktadır; kahve tüketimi, plastik tüketimi, atık yönetimi pazarı ve tabii ki regülasyonlar. Bu ülkelerde geri dönüşüm konularına çok daha fazla çeşitli teşvikler ve imkanlardan dolayı da belirtiğimiz coğrafyalarda bulunan melek yatırımcılardan yatırım teklifleri almaktayız. Ek olarak globalde kahve atığı bertaraf maliyetlerinin bizim için birer avantaj olduğu için de lider atık yönetim şirketleri ile çeşitli outsource partnerliklerle birlikte globalde kahve atık yönetiminde aktif olarak rol oynamayı planlıyoruz.

Wastespresso‘yu kullanan kullanıcı/müşterilerin kazanımını nasıl yapıyorsunuz?

Çoğu işletme artan çevre bilinci ile birlikte tüketimleri ile çevreye verdikleri zararın farkına vardılar ve bu farkındalık sayesinde sürdürülebilirlik çalışmaları çerçevesinde işletmeler doğada çözünmeyen plastikler yerine ikame edecek olan alternatif sürdürülebilir ürün arayışına çıktılar. Fakat piyasada bulunan çözümler hem var olan çözümlerden daha pahalı hem de daha dayanıksız olduğu için çok az firma tarafından bu çözümler benimsenebildi. Wastespresso bu firmalara hem uygun fiyatlı hem de dayanıklı sürdürülebilir ürün çözümleri sunarak, firmaları regülasyonlara uygun hale getirip sürdürülebilir bir firma olmalarına ön ayak olacaktır. Bizler Push and Pull stratejileri ile atıklar konusunda bilinci arttırarak müşterilerimizin aslında belki de farkında olmadıkları problemlere çözüm sunarak müşterilerimizi kazanmayı hedefliyoruz.

Gelir kanallarınızı nasıl geliştiriyorsunuz?

3 adet gelir kanalımız bulunmaktadır. Şirketimizin bu aşamasında  direkt satışlara odaklanmış durumdayız. Satış ve üretim süreçlerinde toplayacağımız datalar ile birlikte inovatif satış modellerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz.

Doğrudan Satış: Ürünlerimizi otomotiv şirketlerine, plastik üreticilerine, ambalaj üreticilerine, küçük & büyük ev aletleri üreticilerine, otellere, gıda üreticilerine, 3D yazıcı şirketlerine ve bunun dışındaki birçok benzer müşterilerimize plastik hammaddemizi, işlenmiş kahve atıklarımızı, filamentlerimizi ve pipetlerimizin doğrudan satışını gerçekleştiriyoruz. 

Topluluk Modeli: Coffee Community topluluğumuza katılan kahve atığı oluşturan işletmelere ürettiğimiz sürdürülebilir ürünlerimizde özel indirimler sağlayarak, kahve atığı ayak izlerini ölçümleyerek raporlamaktayız.


Gelecek Modeli: Atık yönetimi sürecinde coffee shoplardan toplanan kahve atıkları verilene dayalı bir rapor oluşturuyoruz. Bu raporda günlük ve haftalık kahve satışları ile kahve atıklarının uyumuna bakarak, abonelik sistemi ile kapsamlı bir iyileştirme danışmanlığı ve optimizasyonu sağlıyoruz.

Ekibinizi şu an kaç kurucu ortak ve çalışandan oluşuyor? Bugün ve gelecekte hangi alanlarda, hangi yetenekleri, hangi yöntemle ekibe katmayı düşünüyorsunuz?  

Şirketimiz 4 kurucu ortak olmak üzere 21-41 yaşları arasında 12 üyeden oluşmaktadır. Ekibimizin her bir üyesi, çok uluslu kurumsal şirketlerde ve start-up dünyasında birçok çeşitli deneyimi bulunmaktadır.

Girişimimizi büyütebilmek için AR&GE ekipleri başta olmak üzere ekibimizi genişletmek istiyoruz. Kahve atığı toplama lojistik sürecini optimize etmemizi sağlayacak olan mobil aplikasyon geliştirmek için ise  bir yazılım ekibi kurmak istiyoruz. Bu yazılım sayesinde operasyon ağımızı genişleterek daha fazla kahveyi atık olmaktan kurtarmayı ve atık toplama süreçlerimizi daha verimli hale getirmeyi planlıyoruz.

Daha önce yatırım aldınız mı?

Yatırım sürecimiz boyunca operasyon süreçlerimizi fizibilite raporumuz ile eşleştirerek hem ölçeklenebilirliğimizi yatırımcılarımıza kanıtladık hem de inovatif iş modelimizi efektif ve işlenebilir bir hale getirdik. Yatırım süreci sonrasında düzenli olarak toplantılarımızı tüm ekibin katılımı ile gerçekleştirerek şirketimizi geliştirmeye ve büyütmeye devam ediyoruz. 

Bir girişim yatırım almadan önce neleri hesaba katmalı?

Projesini en iyi şekilde geliştirecek ve büyütecek olan bir takıma sahip olmalı. Ekosistem bilgisine sahip olmalı ki yer alacağı pazarda rakiplerinden ayrışabilsin. Ekibi ve projeyi en sade ve anlaşılır şekilde anlatacak olan sunumları olmalı. Yatırımcıların  projenin ölçeklenebilirliğini analiz edebilmesi için tahmini datalar ile oluşturulmuş bile olsa bir fizibilite raporları olmalıdır. 

Bulunduğunuz sektörün gelişimini ve büyümesini nasıl öngörüyorsunuz?

Bulunduğumuz pazar çok büyük kullanıma sahip olan bir pazardır plastik pazarının büyüklüğü 2019 yılında yaklaşık 2 trilyon dolardır. Sektörün 2030 yılına kadar yıllık ortalama %7 büyüyeceği ve pazar büyüklüğünün 4 trilyon doları aşacağı öngörülmektedir. Türkiye’de ise plastik üretim sektörü 2019 yılında 20 milyar dolar üzerinde değerlemeye ulaşmıştır. 2030 yılı tahminlerine göre yıllık ortalama %6,3 sektörel büyüme beklenmekte ve 2030 yılında iki katına çıkarak 40 milyar dolar üzerinde üretim hacmine ulaşacağı öngörülmektedir. Bizler Wastespresso olarak pazara girerken “push and pull’’ stratejisini benimseyerek, toplumu bilinçlendirip sürdürülebilir çözümümüzün plastik pazarındaki payını artırmayı hedefliyoruz.

Planladığınız bir ‘’exit’’ stratejiniz var mı? Kendinizi nerede görmek istiyorsunuz?

Wastespresso olarak kendimizi planlarımıza göre global pazarda görmek istiyor ve hedefliyoruz. Hem karlı gelir modeli hem de yatırımlarla. Bir yıl içerisinde $0,5 m gelir elde etmeyi planlıyoruz ve 4 farklı gelir kaynağımız bulunmaktadır. Pazara öncelikle ilk ürünümüz olan pipet ile giriş sağladıktan sonra pazarı çeşitli sektörlerde domine edip, diğer ürünlerimiz olan plastik hammaddesi, işlenmiş kahve atığı, filament ve topladığımız datalar ile birlikte bu çok büyük pazardan pay almayı hedefliyoruz. Bir sene içerisinde sağladığımız bu sermaye ile AR&GE ekibimizi ve ekipmanımızı büyütüp, pilot ölçekli üretimden seri üretime geçmeyi ve ürün segmentimizi sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde genişletmeyi hedefliyoruz. Seri üretime geçtiğimizde global şirketlerin büyük çaplı kahve atıklarını da değerlendirebileceğiz. Böylece onlara kattığımız değer sayesinde, globalleşme hızımıza hız katabiliriz.

Girişimciliğe başladığınız ilk gündeki kendinize bir tavsiye verecek olsanız bu ne olurdu? 

Her zaman hatalardan ve zorluklardan ders çıkarmayı öğrenmelisin. Girişimcilik çok dinamik yapıya sahip ve riskli bir iştir. Bu yüzden girişimciler yolculuğunun belli zamanlarında belli zorluklar ile karşılaşmış ve belki de o zorluklar sonucunda belli hatalar yapmış olabilir önemli olan hataların ve zorlukların farkına vararak kişinin kendisini ve projesini bir sonraki adıma taşımaya hazır olmasıdır.

Girişimlere Erişim: Startup Borsa

Türkiye’nin önde gelen teknoloji girişimleri Startup Borsa’da girişim profili oluşturarak bilinirliğini arttırır. Girişimler, yatırımcılara erişebildiği gibi, yatırımcılar da diledikleri girişimlerden rapor talep edebilirler.

Startup Borsa

Startup Borsa girişimci ve yatırımcıları dijital bir platformda buluşturarak şeffaf ve güvenilir yatırım ilişkilerinin oluşmasını sağlar, bu ilişkileri ortaklık ve çıkışa kadar taşır.