Skip to main content

Birçok risk ve sorumluluk üstlenen, piyasada yerini almaya çalışan ve kendi öz kaynaklarıyla ilerleme kat etmeyi hedefleyen genç girişimcilerin en büyük problemi sermaye sorunudur. Ülke ve dünya ekonomisine katkıda bulunan ve istihdam sağlayan girişimler, sayılarının artması ve çoğalmaları için finansal açıdan desteklenmelidir. Peki, yeni girişimler kuruluş aşamasında sermaye bulmak için neler yapabilir? Melek yatırımcılar nasıl bir finans desteği sağlar?

Girişimlerin Kuruluş Haritaları

girişimler, sermaye

Girişimlerin hayata geçirilmesi için uygulanan adımlar, kuruluş haritasını oluşturan basamakları meydana getirir. Bu adımlar şunlardır:

 • Proje Fikrinin Doğuşu
 • Ön Çalışma (Fizibilite)
 • Ön Proje Taslağı
 • Değerlendirme ve Yatırım Kararı
 • Kesin Proje
 • Projenin Uygulanması (Yatırım)
 • İşletme (Üretime geçiş aşaması)

Yeni Girişimlerin Sermaye Kanalları Nelerdir?

Investopedia’nın verilerine göre; yeni girişimlerin başlangıç sermayeleri ağırlıklı olarak melek yatırımcılar ve risk sermayedarları tarafından sağlanmaktadır. Bunların yanı sıra bankalar, finans kurumları, aile ve arkadaş gibi sermaye kanallarından da yararlanan girişimler bulunmaktadır. Girişimcilerin başvurdukları sermaye kaynaklarını Ondeck şöyle sıralamıştır:

 1. Banka Kredileri: %34,9
 2. Kişisel Birikimler: %30
 3. Arkadaş ve Aile Desteği: %6,3
 4. Kredi Kartları: %6,2
 5. Melek Yatırımcılar: %5,8
 6. Girişim Sermayesi: %4,4
 7. Devlet Desteği: %2

Verilen oranlar günümüzde girişimciliğin yaygınlaşması, melek yatırıcımların çoğalması ve devletin yeni girişimlere verdiği desteği artmasıyla birlikte farklılaşmıştır. Öyle ki, melek yatırımcılarla sektöre giriş yapan yeni kuruluşların oldukça fazladır. 

Melek Yatırımcılar Tarafından Yeni Girişimlere Sağlanan Finans Desteği 

girişim, sermaye

Melek, bir diğer adıyla tohum yatırımcılar; girişimlerin ilk aşamalarında sermayelerinin bir kısmını yeni kurulan şirketlere yatıran ve buna karşılık olarak mülkiyet hissesi alan yatırımcılardır. Nerdwalletin makalesine göre; iş fikirlerini beğendikleri yeni girişimleri genellikle daha satış yapmamış veya müşteri kazanmamış olsalar bile erkenden finanse eden melek yatırımcılar, bu yatırımla birlikte hisse sahibi olur. 

Melek yatırımcının sağladığı finans desteği sayesinde ürün veya hizmet tedariki ile birlikte satış ve pazarlama çalışmaları yürütülür. Girişimin gelişmesi ve büyümesine ışık tutan melek yatırımcılar iş nabzına göre çeşitli tutarlarda yatırımlar yapabilir. Bu yatırımlar bir kerelik olabileceği gibi devam eden sermayeler şeklinde de yapılabilmektedir. 

Yeni Girişimcilerin Sermaye Bulma Yolları

Yeni girişimciler iş modellerine ve sektörüne uygun melek yatırımcılar arayarak bu yatırımcıların finans desteğine talip olurlar. Thebalancesmb’ye göre; gerekli finansmanı sağlayabilecek melek yatırımcıları bulmak isteyen girişimcilerin yapması gerekenler şunlardır:

 • Kendi girişimlerini kurmuş, melek yatırımcı potansiyelindeki işletme sahibi kişileri analiz edilmelidir.
 • Girişimin hayata geçirilmesi için gerekli sermaye yatırım tutarını ve yatırım koşullarını belirlenmelidir.
 • Melek yatırımcıların hisse sahibi oldukları işlerde aktif bir şekilde rol almak istedikleri bilinir. Bu sebeple yeni işletmenin lokasyonuna yakın bir melek yatırımcı seçmek önemlidir. 
 • Girişimcinin sosyal ağını geniş tutması ve iş-ticaret organizasyonlarına katılması önerilmektedir. Böylelikle finans desteği sağlayacak yatırımcılarla birebir iletişim haline rahatlıkla geçilebilir. 
 • Startup Borsa’nın girişimci ve melek yatırımcı eşleşmelerine başvurularak, iş yapısına uygun yatırımcılarla bağlantı kurulabilir. 

Yatırımcıların ve Girişimcilerin Buluşma Noktası: Startup Borsa

Yeni girişimcileri destekleyen, güvenilir bir altyapı sistemiyle girişimci-yatırımcı etkileşimi oluşturan Startup Borsa sayesinde sayısız girişim melek yatırımcısıyla buluşturulmuştur. Girişiminize uygun yatırımcı profili ile eşleşmek istiyorsanız, Startup Borsa’daki yatırımcı profillerini inceleyebilir, girişiminizin fark edilmesini sağlayabilirsiniz. Startup Borsa’ya finansal raporlarınızı ve KPI’larınızı yükleyebilir, yatırımcının bu dokümanları inceleyerek girişiminiz hakkında ön bilgi edinmesini sağlayabilirsiniz. Startup Borsa’nın tüm avantajlarından yararlanmak için buradan kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Startup Borsa

Startup Borsa girişimci ve yatırımcıları dijital bir platformda buluşturarak şeffaf ve güvenilir yatırım ilişkilerinin oluşmasını sağlar, bu ilişkileri ortaklık ve çıkışa kadar taşır.