Skip to main content

Ekosistemin fonlarını beraber tanıdığımız blog serimizde bu hafta APY Ventures var!

Fon Bilgileri:

 • Yatırım Odak Coğrafyası: Ağırlıklı Türkiye’de kurulu olan şirketler, Türk kurucular tarafından kurulmuş  ve ekip yoğunluğu Türkiye’de bulunan yurtdışı menşeili girişimler

 • Odak Sektörler: Startup GSYF, Fintech GSYF ve Bilişim Vadisinin odak sektörleri farklı olsa da konsolide olarak baktığımızda APY Ventures sektör agnostik

 • Fon Büyüklüğü: Albaraka Portföy bünyesindeki girişim sermayesi yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 64M USD, aktif yatırım yapılan 3 fonun (Startup GSYF, Fintech GSYF ve Bilişim Vadisi) toplam büyüklüğü 15M USD

 • Yatırım Tutar Aralığı: 100K USD – 500K USD

 • Tercih Edilen Girişim Aşaması: Tohum Öncesi, Tohum, Ön Seri A ve Seri A

 • Ürün Aşaması: MVP, hazır ürün (en azından PoC seviyesinde), gelir üreten (fatura kesmiş)

 • Gelir Durumu: Startup ve Fintech GSYF’lerde pre-revenue şirketlere de yatırım yapabiliyorken, Bilişim Vadisi GSYF’de girişimin ilk faturasını kesmiş olması benleniyor

APY Ventures’ın bir girişimde aradığı 5 ana özellik nedir?

 1. Kurucu ekip ve çalışan takımın mevcut durumu ve bilgi birikimi
 2. Ürünün pazardaki durumu ve teknoloji seviyesi
 3. Rakiplerinden ayrıştığı özellikler
 4. Girişimin iş modeli
 5. Pazar büyüklüğü ve globaldeki yatırım trendi

Bir girişimi APY Ventures’ın potansiyel yatırım hedefi olmaktan çıkartan şey(ler) nedir?

Girişimci ile yaşanan her türlü iletişim problemi ve şirketle ilgili güncellemeleri gerekli zamanda alamamak yatırım kararından vazgeçmemize sebep olabiliyor. Kurucu ekipte girişimcilik kültürünün var olmaması, iş modelinin henüz pazarda doğrulanmamış olması da yatırım sürecine devam etmememize etken durumlar. Ayrıca girişimin içerisinde bulunduğu sektördeki regülasyonda bir değişiklik olması halinde de yatırım hedefimiz olmaktan çıkma durumu söz konusu oluyor.

‘’En ideal” kurucu ortağı diğerlerinden ayıran nedir?

Girişimin 1’den fazla kurucusunun olması bizim için olumlu bir kriter, en az 2 kurucu olması ve kuruculardan birinin teknik kökenli diğerinin ticari kökenli olması bizim için pozitif bir olgu. Geçmişte bir girişim başlatmış veya girişimde çalışmış olması, girişimciliğin getirdiği dinamizme alışkın olması olumlu yönde ayrıştırıyor.

Girişimciler bir VC ile anlaşma yapmadan önce neleri hesaba katmalı?

Mevcut portföy şirketleri ile görüşüp fon ve fon ekibi hakkında bilgi almalı. Ortak olacakları yatırımcının para harici verdiği desteklere bakmalı. “Yatırımcının ücretini kompanse edip girişimciye dedike ettiği danışmanları var mı?”, “İş ağı sayesinde girişimciyi tanıştıracağı potansiyel müşteriler ve iş birliği yapabileceği firmalar var mı?”, “Girişimin içinde bulunduğu sektörde stratejik bir şekilde konumlanıyor mu (Banka & Fintech gibi)?”, “Bir dahaki turda diğer VC’ler ile tanıştırmaları gerçekleştirebilecek iş ağına sahip mi?” gibi konular anlaşmadan önce hesaba katılmalıdır.

Değerleme metodunuz ve tercih ettiğiniz sahiplik hisse oranı nedir?

APY Ventures olarak yatırım yaptığımız şirketler genelde erken aşamada olduğu ve pozitif nakit akımı üretemediği için klasik değerleme yöntemleri bu tip durumlarda pek faydalı olmuyor. Kendi geliştirdiğimiz Scorecard metodolojimiz bulunuyor. Takımdan ürüne, iş modelinden pazara kadar çeşitli ağırlıklandırmalar ile yaptığımız değerlendirme sonucunda çıkan skora göre karar veriyoruz. Hangi aşamada yatırım yaptığımız değişkenliğini göz önünde bulundurduğumuzda %5 ila %20 aralığında hisse almayı hedefliyoruz.

Portföy şirketlerinizi nasıl destekliyorsunuz? Finansal yatırım dışında onlara sunduğunuz imkanlar neler?

Fon ekibi olarak portföy şirketlerimizle her ay düzenli toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılarda ürünün durumunu, ekipteki gelişmeleri ve finansal durumu değerlendirerek onlara yönlendirmelerde bulunuyoruz.

Ücretini tamamen bizim kompanse ettiğimiz ve girişimlerimize dedike ettiğimiz danışmanlar ile çalışıyoruz. İnsan kaynakları, hukuk ve global açılım konularında sektörde önde gelen danışmanlar ile beraber çalışıyoruz ve her geçen zamanda bu danışman kadrosuna yenilerini eklemeye gayret ediyoruz. Sektörlerindeki stratejik kurumlarla ve potansiyel müşteriler ile tanıştırmalar gerçekleştiriyoruz. Çıkacakları yeni yatırım turları öncesi sektördeki diğer VC’ler ve melek yatırımcılar ile tanıştırmaları gerçekleştiriyoruz. Mevcut finansal durumlarını her ay düzenli olarak takip ederek riskli durumlarda alınması gereken aksiyonlar konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz.

Hangi portföy şirketleriniz en iyi performansları gösteriyor?

Tüm portföy şirketlerimiz bizim göz bebeğimiz, hepsinin daha iyiye gitmesi için gayret sarf ediyoruz. İkinci yatırım turları ile değerini x6 – x5 büyüten şirketlerimiz var. Stratejik bir konu olduğu için daha detaylı cevap vermem mümkün değil.

Beklediğiniz gibi sonuçlanmayan yatırımlardan aldığınız en değerli dersler neler?

İş modelinin başarısı ve pazar potansiyeli ne kadar yüksek olursa olsun, kurucu ekibin girişimi yönetebilecek yeterli bilgi birikimine, iletişim kabiliyetine ve donanıma sahip olmaması girişimin başarısız olmasına sebep olur.

Şu an VC olarak baktığınız en sıcak pazarlar hangileri ve en büyük heyecanı nerede buluyorsunuz?

Yatırımda odak pazarımız SPK mevzuatı gereği %80 oranında Türkiye menşeili şirketler. Özellikle COVID19’un etkisiyle küresel ölçekte parasal genişlemeye gidilmesi yatırım fonlarına da önemli miktarda fon kaymasına sebep oldu. Bu da ABD’de ve Avrupa’da yer alan erken aşama şirketlerin yüksek değerlemelerle yatırım almasını sağladı. Bizi de heyecanlandıran kısım ise girişimlerimizin bu bölgelerde yer alan fonlar ile ilerideki yatırım turlarında ortaklık kurarak yüksek değerlemelere ulaşması. Fintech özel ilgi alanımızda bulunurken, globalden gelir üretmeyi hedefleyen SaaS girişimler ve yerli teknoloji üretimine odaklanmış girişimler ise ilk 3 sıradaki odak noktamız.

Sizce önümüzdeki dönemlerde Türkiye Girişim Ekosistemini şekillendirecek eğilimler neler?

COVID19 ile beraber uzaktan çalışma kültürünün tüm dünyada ve kurumlarda benimsenmesi ile yurt dışı şirketlerde çalışma fırsatlarının ortaya çıkması ve Türkiye’den çıkan unicorn şirketlerin yüksek maaşlar ile yazılımcı kadrosunu genişletmesi, girişimlerin mevcut yatırımları ile istedikleri kalitede bir yazılım ekibi kurmalarını engellemekte. Bu sebeple özellikle yazılımcı yetiştirecek programların ve kurumların artacağını ve nitelikli iş gücüne katkıda bulunacaklarını öngörmekteyiz.

Potansiyel gösterecek alanlar olarak bankacılık ve SPK mevzuatında yaşanan yenilikçi gelişmelerle beraber pazarın hızla büyüyeceğini ve yeni yıkıcı teknolojiler çıkacağını düşünüyoruz.

Teknoloji Girişimlerine Erişim: Startup Borsa

Girişimlerin yatırıma giden süreçlerini kolaylaştırıyor ve gelecekte doğabilecek yatırım ilişkilerinin filizlenmesi için çalışıyoruz. Türkiye’nin teknoloji girişimlerinin yer aldığı girişim havuzumuza erişmek için bize katılın.